Úvodní strana

Co děláme:

Jsme malá česká firma z Moravské Nové Vsi produkující Knackebroty pro Evropu

Založení fy EspritPlus se datuje do poloviny roku 2008. Prvotním cílem bylo zavést v naší republice výrobu trvanlivého žitného pečiva, obecně známého jako “Knäckenbrot” . Výrobce tohoto druhu zboží v Evropě spočítáme, jak se říká, na prstech jedné ruky, a když pátrání rozšíříme i na malé skandinávské výrobce, tak je spočítáme na prstech obou rukou :-). Fakt, že těchto výrobců je málo, svědčí mimo jiné jak o obtížnosti technologického procesu, tak o náročnosti na strojní vybavení. Byl tedy zapotřebí vývoj, který vzal nějaký čas a peníze, ale byl vykonáván v naší režii a protože  “každý mrak má zlatý okraj”, tak jsme takto nabyté zkušenosti  mohli zúročit i prodejem technologických uzlů, které jsme díky tomu byli schopni s pomocí kooperantů vyrobit.

Říká se, že stolička je stabilní, pokud má alespoň tři nohy. Tou třetí nohou pro Espritplus  je stavební divize, která se zabývá mimo jiné developerskými projekty. V současné době máme zpracovaný velmi zajímavý projekt na revitalizaci jedné z nejstarších břeclavských budov, kterou je objekt sladovny na Zámeckém náměstí. 

Otázku, jaké bude nejlepší využití tohoto objektu, jsme položili renomované agentuře GFK, která za tímto účelem zpracovala podrobnou lokační analýzu. Sousedství břeclavského zámku a skutečnost, že sladovna stojí na vstupu do Lednicko-valtického areálu, jakož i další faktory popsané analýzou, ukázaly silný potenciál pro budování rezidenčních kapacit. Protože se z tohoto místa rozbíhá mnoho cyklostezek v rámci LVA, bylo doporučeno zde též vybudovat zázemí pro cyklistiku. V současné době byl zahájen archeologický průzkum objektu, který potvrdil předhradní osídlení z 13. století.  

dotace
dotace

Projekt AUTOMATIZACE BALENÍ DROBNÝCH PRODUKTŮ DO KRABIČEK A KARTÓNŮ byl spolufinancován Evropskou unií.

Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

Jedná se o zjednodušení balících prací a náhradě ručního skládání do vaniček, vkládání do baličky a zalepování kartonků.  U některých produktů dojde ke změně primárního balení na pilow pack a následnému vložení do utomaticky formátovaného kartonku. Při tomto řešení dojde při zachování variability balení k úspoře 2/3 lidské práce vztaženo na jedno balení. Co se týká IT technologie a dosledovatelnosti, tak ruční opisování šarží jednotlivých surovin do tabulek k následnému zpracování, bude nahrazeno oskenováním čárového, či 2D kódu produktu a následné zpracování systémem. Tímto se eliminuje liský faktor, hrozba omylů či záměn.