Sladovna

Historie Sladovny

Stavební divize, která se zabývá mimo jiné developerskými projekty. V současné době máme zpracovaný velmi zajímavý projekt na revitalizaci jedné z nejstarších břeclavských budov, kterou je objekt sladovny na Zámeckém náměstí.

Význačným odvětvím místní průmyslové výroby bylo pivovarnictví. Původní lichtenštejnský pivovar měla v letech 1853 – 1901 v nájmu firma Hoffmann a Bittner, zaměstnávající přibližně 25 dělníků. V roce 1901 byl dosavadní pivovar přeměněn ve sladovnu, vedle níž byl vybudován nový pivovar; tyto dva provozy byly současně spojeny v jeden závod. Výroba piva byla rozšířena na dvojnásobek původní produkce, což vedlo také k nárůstu pracovníků – pivovar nedaleko břeclavského zámku zaměstnával 54 dělníků a 14 úředníků. Další sladovna byla v provozu v Poštorné od roku 1861 – jejími majiteli byl Isak Rosenbaum a Jan Bittner. Zpočátku se zde zpracovávalo na 80 vagonů ječmene ročně, postupně objem práce rostl a zpracované suroviny se vyvážely zejména do Německa a Švédska. Na přelomu 19. a 20. století sladovnu zničil požár. V době první světové války sloužila spíše jako prostor pro zpracování zelí a sušení zeleniny. Za první republiky se pak firmě ještě podařilo navázat na předchozí podnikatelské úspěchy a export sladu byl obnoven.

Otázku, jaké bude nejlepší využití tohoto objektu, jsme položili renomované agentuře GFK, která za tímto účelem zpracovala podrobnou lokační analýzu. Sousedství břeclavského zámku a skutečnost, že sladovna stojí na vstupu do Lednicko-valtického areálu, jakož i další faktory popsané analýzou, ukázaly silný potenciál pro budování rezidenčních kapacit. Protože se z tohoto místa rozbíhá mnoho cyklostezek v rámci LVA, bylo doporučeno zde též vybudovat zázemí pro cyklistiku. V současné době byl zahájen archeologický průzkum objektu, který potvrdil předhradní osídlení z 13. století.  

V současné době hledáme investičního partnera, který by s námi šel do projektu Sladovna pro rezidenční bydlení.

V připadě zájmu o více informací nás kontaktujte na emailu  espritplus@gmail.com

Fotogalerie Sladovny

16
16